Terug naar BUZ-Nieuws & Informatie

Stijging minimumloon per 01-07-2023

Elk jaar worden in Nederland twee keer de bedragen voor het wettelijk minimumloon aangepast, in januari en juli. Voor de tweede aanpassing, die per 1 juli 2023 ingaat, zijn de nieuwe bedragen bekendgemaakt. Een fulltime volwassene verdient vanaf dan €1.995 per maand, €460,40 per week en €92,08 per dag.

Maar wat betekent dit nu concreet per uur en voor jongeren? Dat hangt af van leeftijd en het aantal werkuren per week. Zo verdient een 21-jarige of ouder nu minimaal €12,79 per uur bij een fulltime werkweek van 36 uur. Voor jongeren onder de 21 jaar ligt het uurloon lager en varieert dit afhankelijk van de leeftijd en het aantal werkuren per week.

De verhoging van het minimumloon per 1 juli 2023 betekent voor werknemers een vooruitgang van 3,13% ten opzichte van het minimumloon dat gold sinds 1 januari 2023. Een ander belangrijk nieuwtje is dat het kabinet van plan is om per 1 januari 2024 een minimum uurloon in te voeren. Momenteel is er nog sprake van een minimum maand-, week-, en dagloon dat vervolgens wordt omgerekend naar een uurloon. Het invoeren van het minimum uurloon kan echter ook leiden tot hogere loonkosten, wat zorgen met zich meebrengt.

Om deze reden is er naast het wetsvoorstel ook een motie-Oomen-Ruitjen aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden er zijn tot lastenverlaging. Ook moet er onderzocht worden welke mogelijke ruimte de UWV-fondsen bieden. Begin februari hebben veel brancheorganisaties een petitie aangeboden waarin ze pleiten voor een verlaging van werkgeverslasten en een gefaseerde invoering van het wettelijk minimum uurloon. Het is afwachten wat de uiteindelijke impact van het minimum uurloon zal zijn op de arbeidsmarkt en de economie als geheel.